GLOBAL CERTIFICATION BODY

ĐÁNH GIÁ ISO - CHỨNG NHẬN ISO - ĐÀO TẠO ISO

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí phù hợp và được công nhận quốc tế.

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy gọi 0912035885

ĐÔI NÉT VỀ CHÚNG TÔI

Năm kinh nghiệm

Từ các doanh nghiệp nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia, chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng với chứng nhận ISO trong hơn 30 năm

Năm hợp tác

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trung bình 10 năm để đảm bảo họ đạt được sự cải thiện lâu dài

Quốc gia điều hành

Chúng tôi hoạt động tại hơn 90 quốc gia để đảm bảo chúng tôi gần gũi với khách hàng và cung cấp một dịch vụ toàn cầu thực sự

Chứng chỉ được cấp

Chúng tôi có hơn 53.000 chứng chỉ đang hiệu lực. Hỗ trợ các tổ chức có quy mô khác nhau trên khắp thế giới

CÁC BƯỚC ĐỂ CHỨNG NHẬN

Bước 1

Hoàn thành Biểu mẫu "Yêu cầu Báo giá" để chúng tôi có thể hiểu công ty và yêu cầu của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách hoàn thành Form báo giá nhanh hoặc biểu mẫu yêu cầu báo giá chính thức.

Bước 2

Sau khi bạn hoàn thành Form, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để đặt lịch đánh giá ISO. Đánh giá Chứng nhận ban đầu. Xin lưu ý rằng bạn phải chứng minh rằng hệ thống quản lý của bạn đã hoạt động đầy đủ trong tối thiểu ba tháng. Đã triển khai ĐGNB và XXCLĐ.

Bước 3

Sau khi đánh giá chứng nhận. Nếu khả quan, thì chứng chỉ theo tiêu chuẩn sẽ được chúng tôi cấp. Bạn sẽ nhận được cả bản cứng và bản mềm của chứng chỉ ISO. Chứng nhận có giá trị trong ba năm và được duy trì thông qua chương trình đánh giá giám sát hàng năm.

Bước 1

Hoàn thành Biểu mẫu Yêu cầu Báo giá để chúng tôi có thể hiểu công ty và yêu cầu của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách hoàn thành báo giá nhanh trực tuyến hoặc biểu mẫu yêu cầu báo giá chính thức trực tuyến.

Bước 2

Hoàn thành Biểu mẫu Yêu cầu Báo giá để chúng tôi có thể hiểu công ty và yêu cầu của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách hoàn thành báo giá nhanh trực tuyến hoặc biểu mẫu yêu cầu báo giá chính thức trực tuyến.

Bước 3

Hoàn thành Biểu mẫu Yêu cầu Báo giá để chúng tôi có thể hiểu công ty và yêu cầu của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách hoàn thành báo giá nhanh trực tuyến hoặc biểu mẫu yêu cầu báo giá chính thức trực tuyến.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

SẴN SÀNG BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH CHỨNG NHẬN CỦA BẠN?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí phù hợp.

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy gọi 0912035885